271 741 286
Brigádníků 3353/351b, Praha 10 100 00

INŽENÝRSKÉ STAVBY

Firma EKOSTAV, a.s. je významným dodavatelem v oblasti inženýrských staveb. Specializujeme se na realizaci nových i rekonstrukcí starých inženýrských sítí, vodohospodářských objektů (spadiště, vodojemy, retence, čističky odpadních vod aj.), staveb dopravního stavitelství a dalších inženýrských staveb, včetně prací pevně spojených s jejich realizací jsko jsou zemní práce, zajištění stavebních jam, speciální zakládání i sanace těchto objektů. 

Významnou součástí naší nabídky je realizace inženýrských objektů bezvýkopovýmí technologiemi

  • Výstavba a rekonstrukce liniových staveb
  • Realizace staveb bezvýkopovými technologiemi 
  • Vodohospodářská díla - Retence, spadiště, vodojemy, aj.)
  • Kompletní i dílčí dodávka ČOV
  • Objekty dopravního inženýrství
  • Sanace a zajištění svahů
  • Zemní práce a speciální zakládání

V bilanci dnes již bez mála čtvrt století činnosti firmy, založené v roce 1992, je i řada významných  realizací.
níže naleznete naše ukázky a reference