271 741 286
Brigádníků 3353/351b, Praha 10 100 00

O nás

Společnost EKOSTAV, byla založena roku 1992, a za více jak dvacet let na trhu si vydobyl pověst specialisty na podzemní stavitelství.

Jako držitel Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem a Oprávnění k činnosti projektanta pro práce prováděné hornickým způsobem se na trhu uplatňuje především při výstavbě a rekonstrukci inženýrských sítí, při realizaci podzemních objektů či při jejich sanaci a modernizaci

Naše společnost je připravena Vám nabídnout služby v bytové výstavbě, ve výstavbě objektů občanské vybavenosti, a to nejen formou generálního dodavatele, ale i formou dílčích dodávek a služeb.

Nabídku doplňujeme o dodávky v oblastech dopravního stavitelství, vodohospodářských staveb, sanačními pracemi nebo speciálním zakládáním. Důležitou součástí našeho výrobního programu jsou také zámečnické práce a výroba ocelových konstrukcí. 

Společnost spolupracuje nejen s orgány státní správy, developerskými společnostmi či většími stavebními organizacemi, ale je připravena nabídnou služby i menším investorům nebo individuálním stavebníkům.

PROGRAM SLUŽEB

Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí 
Ražení štol
Hloubení šachet
Zajištění podzemních děl
Výroba a montáž důlní výztuže
Realizace izolací proti zemní vlhkosti při provádění podzemních děl
Realizace definitivních konstrukcí tunelů a kolektorů, včetně vystrojení
Sanace podzemních i jiných objektů

Realizace nové bytové a občanské výstavby 
Rekonstrukce objektů i bytů
Zemní práce
Zakládání
Realizace kompletního zateplovacího systému včetně finálních vrstev
Dokončovací práce

Výroba a montáž betonářské výztuže
Realizace ocelových prvků tunelového vystrojení
(výložníky, lávky, pochozí konstrukce, žebříky aj.)
Ocelové produkty pro bytovou a občanskou výstavbu
(interiérová i exteriérová zábradlí, zastřešení, ploty, aj.)
Zámečnické výrobky
(branky, brány, schodiště, aj.)
Prvky pro vodohospodářské objekty
(zábradlí, zastřešení, poklopy aj.)

Projekční a poradenská činnost