271 741 286
Brigádníků 3353/351b, Praha 10 100 00

PODZEMNÍ STAVBY

Těžištěm nabídky služeb firmy EKOSTAV a.s., která je držitelem Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem a Oprávnění k činnosti projektanta pro práce prováděné hornickým způsobem
je realizace široké škály prací v rámci podzemního stavitelství jakými jsou:  
  • Zemní práce
  • Realizace prací hornickým způsobem i bezvýkopovými technologiemi
  • Realizace ražených i hloubených děl
  • Zajištění podzemních děl
  • Primární i sekundární ostění podzemních staveb
  • Realizace izolace proti zemní vlhkosti
  • Sanace podzemních objektů
  • Rekonstrukce podzemních děl
  • Speciální zakládání 
V bilanci dnes již bez mála čtvrt století činnosti firmy, založené v roce 1992, je i řada významných  realizací.
níže naleznete naše ukázky a reference